Какво трябва да знаем:
Векторно и смесено произведение
Представяне на вектор като линейна комбинация на три произволни,
некомпланарни вектори

Четворно векторно произведение
Произведение на две смесени произведения

Съдържание на висша математика I част
Векторен анализ

Формула на Гибс - спрегнат базис

Ти не си образа свой.
Ти си образът на своя образ.
Написал - Неизвестен

Да разгледаме формулата: Formula 1
В смесеното произведение (xbc) участва векторното произведение [bc].
Да означим вектора с a* вектора Formula 2.
Formula 3
Разместваме подходящо векторите в смесените произведения във формулата
Formula 4

Извършваме и останалите полагания: Formula 5
Обръщаме внимание, че векторите във второто равенство не са в естествения ред!
Базисът a* b* c* се нарича спрегнат базис на базиса a b c .
Така получаваме представянето на произволен вектор x, наречено "Формула на Гибс".


Formula 6
Формула на Гибс

Спрегнатият вектор на a - векторът a* е перпендикулярен на двата несъответни нему вектори от базиса a b c:
Formula 7
защото векторът [bc] = b x c е перпендикулярен на своите множители.
Скаларното произведение на спрегнатия вектор на a с a е равно на единица.
Formula 8

Ще докажем, че: Formula 9
Ще използваме формулата за произведение на две смесени произведения: Formula 10
Тогава: Formula 11
Ще изразим вектора Formula 12 чрез векторите a b и c .
Formula 14

Сега ще използваме формулата за четворно векторно произведение
(a x b) x (x x y) = (axy)b - (bxy)a.
Figure 1

Получаваме: Formula 15
Това равенство показва, че спрегнатия базис на базиса a* b* c* съвпада с a b c.

Gibbs, Josiah Willard
Джошуа Уилярд Гибс (1839-1903)
Американски физик-теоретик. Създател на термодинамиката и статистическата механика.
Член на Националната Академия на САЩ и на Американската Академия на науките и изкуствата в Бостън.
Казал е: "Математиката е език".