Какво трябва да знаем:
Множества      Декартово произведение
Логически операции      Релации
Квантори за съществуване и единственост
Елемeнти
Съдържание на висша математика I част

Релация на наредбаРелацията ≤ в множеството A, се нарича релация на (частична ) наредба, ако изпълнява следните условия:
  1. За ∀ а ∈ А е изпълнено: a ≤ a ( рефлексивност)
  2. ∀ а, b ∈ А: (a ≤ b) ∧ (и) (b ≤ a) ⇒ b = a ( симетричност)
  3. ∀ а, b, c ∈ А: ( а ≤ b) ∧ ( b ≤ c) ⇒ a ≤ c ( транзитивност)

Какво ще научим:       Изображение (функция)