Какво трябва да знаем:      Пълен ( тотален ) диференциал       Външно произведение на две форми
k-форма, приложена в точка към набор от k вектора дава число!      
Смяна на координатите на диференциална форма до форма с минимален брой променливи      
Бутаме напред точки и вектори. Дърпаме назад функции и форми.
И наистина бутаме! И наистина дърпаме!
Висша математика II част
Векторен анализ
Диференциална геометрия
Като че злорадствени песни
напяват незнайни беди,
и трепнат, угаснат и блеснат
над затвора двете звезди.

Христо Смирненски „Зимни вечери”

Решени задачи

Задача 1
В N=R2 (x,y) е зададена 0-формата ω0 и изображение k* :M=R2 (ρ, φ)→N като: T1—Функция и бутане напред .
Вярно ли е, че T1_2-- Диференциране и дърпане назад
Задача 2
В N=R2 (x,y) са зададени две 1-форми α и β и изображение k* :M=R2 (ρ, φ)→N като: T2_1—2 1-форми и T2_2--Бутане напред
Вярно ли е че са изпълнени трите равенства: T2_3-- Диференциране и дърпане назад с разменена последователност и разпределителност
Задача 3
В N=R3 (x,y,z) са зададени две 2-форми α и β и изображение k* :M=R3 (ρ, φ, z)→N като: T3_1—2 2-форми
При α е използван съкратен запис на външното произведение. T3_2—Бутане напред
Вярно ли е че са изпълнени трите равенства: T3_3-- Диференциране и дърпане назад с разменена последователност и разпределителност
От резултатите на упражненията можем да направим обосновано предположение, че: MainRes1—Разместителност и разпределителност
Изображението k* е разместително с диференцирането и че това изображение е разпределително спрямо външното произведение.
Какво ще научим:  
Свойства на дърпането назад по отношение на дифиренцирането, външното произведение и композицията
Висша математика II част
Векторен анализ
Диференциална геометрия